דיאטה ותזונה רפואית בשיטת Diet2All

אנטומית של השרירים / ד"ר קובי עזרא

שרירים המחברים את הזרוע לקיר החזה

שם השריר

יציאה

כניסה

עצבוב

פעולה

pectoralis major

clavicle, strenum, 6 סחוסים עליונים

lateral lip of bicipital groove

medial (c8,t1) and lateral (c5,6,7) pectoral nerves

אדוקציה של הזרוע ורוטציה מדיאלית. סיבי הקלויקולה עושים פלקסציה

pectoralis minor

צלעות 3,4,5

coracoid process

medial pectoral nerve

מוריד את הכתף. אם הסקפולה מקובעת הוא מרים את הצלעות

subclavius

1st costal cartilage

קלביקולה

nerve to subclavius (c5-6)

מוריד ומייצב את הקלביקולה בזמן תנועת הכתף

serratus anterior

8 צלעות עליונות

medial border and inferior angle of scapula

long thoracic nerve (c5,6,7)

מושך את הכתף קדימה מסביב לכלוב החזה ובעזרת הטרפזיוס עושה רוטציה לסקפולה

 

שרירים המחברים את הזרוע לעמוד-השדרה

שם השריר

יציאה

כניסה

עצבוב

פעולה

trapezius

external occipital protuberance, ligamentum nuchae, spine of c7, all thoracic, (lumbar and sacral vertebrae)

סיבים עליונים ל- 1/3 הלטרלי של הקלביקולה, סיבים אמצעיים ותחתונים אל ה- acromion process ואל ה- spine of scapula

accessory nerve, c3-4

סיבים עליונים מרימים את הסקפולה, סיבים אמצעיים מושכים אותה מדיאלית ותחתונים מושכים את ה- medial border שלה למטה

latissimus dorsi

iliac crest, lumbar fascia, spines of t1-6, 3-4 lower ribs and inferior angle of scapula

רצפת ה- bicipital groove

(lady d is lying in

bed between the

 two majors)

thoracodorsal nerve (c6,7,8)

אקסטנציה, אדוקציה ורוטציה מדיאלית של הזרוע

levator scapulae

transverse processes of c1-4

medial border of scapula

c3-4 and dorsal scapular nerve (c5)

מרים את ה- medial border

rhomboid minor

ligamentum nuchae and spines of c7 and t1

medial border of scapula

dorsal scapular nerve (c5)

מרים את ה- medial border למעלה ומדיאלית

rhomboid major

t2-5

medial border of scapula

dorsal scapular nerve (c5)

מרים את ה- medial border למעלה ומדיאלית

 

שרירים המחברים את הסקפולה להומרוס

 

שם השריר

יציאה

כניסה

עצבוב

פעולה

deltoid

1/3 לטרלי של קלביקולה, acromion process, spine of scapula

deltoid tuberosity

axillary nerve (c5,6)

אבדוקציה. סיבים קדמיים עושים פלקסציה ורוטציה מדיאלית, אחוריים עושים אקסטנציה ורוטציה לטרלית

supraspinatus

(rotator cuff)

supraspinatus fossa

greater tuberosity, capsule of shoulder joint

suprascapular nerve (c5,6)

(עובר דרך

ה- suprascapular notch)

אבדוקציה, שמירה על מפרק הכתף

infraspinatus

(rotator cuff)

infraspinatus fossa

greater tuberosity, capsule of shoulder joint

suprascapular nerve (c5,6)

(עובר דרך

ה- suprascapular notch)

רוטציה לטרלית ושמירה על מפרק הכתף

teres major

1/3 תחתון של

ה- lateral border של הסקפולה

medial lip of bicipital groove

lower subscapular nerve (c5,6)

רוטציה מדיאלית, אדוקציה ושמירה על מפרק הכתף

teres minor

(rotator cuff)

2/3 עליונים של

ה- lateral border של הסקפולה

greater tuberosity, capsule of shoulder joint

axillary nerve (c5,6)

רוטציה לטרלית ושמירה על מפרק הכתף

subscapularis

(rotator cuff)

subscapular fossa

lesser tuberosity

השריר היחיד

שנכנס כאן !

upper and lower subscapular nerves (c5,6)

רוטציה מדיאלית, אדוקציה ושמירה על מפרק הכתף

 

שרירי הזרוע

anterior compartment

 

שם השריר

יציאה

כניסה

עצבוב

פעולה

biceps brachii

long head

supraglenoid tubercle of scapula

 

tuberosity of radius

 

musculocutaneus nerve (c5,6,7)

סופינציה של האמה ופלקסור של מפרק המרפק, פלקסור חלש של הכתף

biceps brachii

short  head

coracoid process of scapula

 

 

 

coracobrachialis

coracoid process of scapula

האספט המדיאלי של ה- shaft

musculocutaneus nerve (c5,6,7)

פלקסציה של הזרוע וכן אדוקטור חלש

brachialis

קידמת ה- ½ התחתון של ההומרוס

coronoid process of ulna

musculocutaneus nerve (c5,6,7) and

radial nerve (c5,6,7,8,t1) (lateral part)

פלקסור של המרפק

 

 

posterior compartment

 

שם השריר

יציאה

כניסה

עצבוב

פעולה

triceps

long head

infraglenoid tubercle of scapula

 

 

 

triceps

lateral head

ה- ½ העליון של החלק האחורי של ה- shaft

olecranon process of ulna

radial nerve (c5,6,7,8,t1)

אקסטנציה של המרפק

triceps

medial head

ה- ½ התחתון של החלק האחורי של ה- shaft

 

מלווה ב- deep brachial (profunda) artery

 


 

anterior facial compartment of the forearm (ulnar + radial arteries)

 

עומק

שם השריר

כניסה

יציאה

עצבוב

פעולה

שטחי

pronator teres

humeral head

medial epicondyle of humerus

 

 

lateral aspect

 

 

madian nerve

 

פרונציה

ופלקסציה של

שטחי

pronator teres

ulnar head

medial border of coronoid process of ulna

of shaft of radius

(c(5),6,7,8,t1)

האמה

שטחי

flexor carpi radialis

medial epicondyle of humerus

בסיסי עצמות מטקרפליות 2,3

madian nerve

(c(5),6,7,8,t1)

פלקסציה ואבדוקציה של כף היד ב- wrist

שטחי

palmaris longus

(לא בכל האוכלוסיה)

medial epicondyle of humerus

flexor retinaculum and palmar aponeurosis

madian nerve

(c(5),6,7,8,t1)

פלקסציה של כף היד

שטחי

flexor carpi ulnaris

humeral head

medial epicondyle of humerus

pisiform bone, hook of hamate,

 

 

ulnar nerve

 

פלקסציה ודוקציה של כף

שטחי

flexor carpi ulnaris

ulnar head

medial aspect of olecranon process and posterior border of ulna

ובסיס העצם המטקרפלית החמישית

(c8,t1)

היד ב- wrist

אמצעי

flexor digitorum superficialis (sublimis)

humeroulnar head

medial epicondyle of humerus, medial border of coronoid process of ulna

 

 

 

 

 

middle phalanx

 

 

 

 

 

 

median nerve

 

 

 

 

פלקסציה של הפלנקס האמצעי של האצבעות

אמצעי

flexor digitorum superficialis (sublimis)

radial head

oblique line in anterior surface of shaft of radius

of medial 4 fingers

(c(5),6,7,8,t1)

ועוזר בפלקסציה של הפלנקס הפרוקסימלי וכף-היד

עמוק

flexor pollicis longus

anterior surface of shaft of radius and medial border of coronoid process of ulna

הפלנקס הדיסטלי של האגודל

anterior interosseous branch of median nerve

פלקסציה של הפלנקס הדיסטלי באגודל

עמוק

flexor digitorum profundus

anteromedial aspect of shaft of ulna

הפלנגות הדיסטליות של 4 האצבעות

ulnar nerve (c8,t1) (madial part) and anterior interosseous branch of median nerve (lateral part)

פלקסציה של הפלנגות הדיסטליות של האצבעות, עוזר בפלקסציה של הפלנגות האמצעיות והפרוקסימליות ושל ה- wrist

עמוק

pronator quadratus

anterior surface of shaft of ulna

anterior surface of shaft of radius

anterior interosseous branch of median nerve

פרונציה של האמה

 

lateral  facial compartment of the forearm (radial + brachial arteries)

 

שם השריר

יציאה

כניסה

עצבוב

פעולה

brachioradialis

lateral supracondylar ridge of humerus

base of styloid process of radius

radial nerve (c5,6,7,8,t1)

פלקסציה של האמה במרפק, רוטציה של האמה למיד-פרונציה

extensor carpi radialis longus

lateral supracondylar ridge of humerus

posterior surface of base of 2nd metacarpal bone

radial nerve (c5,6,7,8,t1)

אקסטנציה ואבדוקציה של כף-היד ב- wrist

 

posterior  facial compartment of the forearm (ant. interosseous + post. interosseous arteries)

 

עומק

שם השריר

יציאה

כניסה

עצבוב

פעולה

שטחי

extensor carpi radialis brevis

lateral epicondyle of humerus

המשטח האחורי של בסיס המטקרפלית השלישית

deep branch of radial nerve

אקסטנציה ואבדוקציה של כף-היד ב- wrist

שטחי

extensor digitorum

lateral epicondyle of humerus

middle and distal phalanges of medial 4 fingers

deep branch of radial nerve

אקסטנציה של האצבעות וכף-היד

שטחי

extensor digiti minimi

lateral epicondyle of humerus

extensor expansion of little finger

deep branch of radial nerve

אקסטנציה של הזרת במפרק

ה- mcp

שטחי

extensor carpi ulnaris

lateral epicondyle of humerus

base of 5th metacarpal bone

deep branch of radial nerve

אקסטנציה ואדוקציה של כף-היד ב- wrist

שטחי

anconeus

lateral epicondyle of humerus

lateral surface of olecranon process of ulna

radial nerve (c5,6,7,8,t1)

אקסטנציה של המרפק

עמוק

supinator

lateral epicondyle of humerus, anular lig.

of sup. radioulnar joint and ulna

neck and shaft of radius

deep branch of radial nerve

סופינציה של האמה

עמוק

abductor pollicis longus

post. surface of shafts of radius and ulna

בסיס ה- mcp של האגודל

deep branch of radial nerve

אבדוקציה ואקסטנציה של האגודל

עמוק

extensor pollicis brevis

post. surface of shaft of radius

base of proximal phalanx of thumb

deep branch of radial nerve

אקסטנציה של ה- mcp של האגודל

עמוק

extensor pollicis longus

post. surface of shaft of ulna

base of distal phalanx of thumb

deep branch of radial nerve

אקסטנציה של ה- phalanx הדיסטלי של האגודל

עמוק

extensor indicis

post. surface of shaft of ulna

extensor expansion of index finger

deep branch of radial nerve

אקסטנציה של ה- mcp של האצבע המורה

 

lower limb - gluteal region

 

שם השריר

יציאה

כניסה

עצבוב

פעולה

gluteus maximus

outer surface of ilium, sacrum coccy, sacrotuberous ligament

iliotibial tract (deep fascia) and gluteal tuberosity of femor

inferior gluteal nerve (l5,s1,2)

אקסטנציה ורוטציה לטרלית של ה-hip, ודרך ה-iliotibial tract גם אקסטנציה של הירך בברך

gluteus medius

outer surface of ilium

lateral surface of greater trochanter of femur

 

אבדוקציה של הירך ב-hip, מטה את האגן לכיוון רגל המונפת בהליכה

gluteus minimus

outer surface of ilium

anterior surface of greater trochanter of femur

superior gluteal nerve (l4,5,s1)

אבדוקציה של הירך ב-hip, מטה את האגן לכיוון רגל המונפת בהליכה

tensor fascia lata

iliac crest (חלק חיצוני ולטרלי)

iliotibial tract (deep fascia)

 

מסייע ל-glut. max. באקסטנציה

pisiformis

anterior surface of sacrum

upper border of greater trochanter of femur

(נכנס לבד)

nerve to piriformis (s1,2)

רוטציה לטרלית של הירך במפרק הירך

obturator internus

inner surface of obturator membrane

 

 

nerve to obturator internus and

רוטציה לטרלית של הירך במפרק הירך

superior gemellus

ischial spine

upper border of greater trochanter of femur

(כולם נכנסים יחד)

superior gemellus (l5,s1,2)

רוטציה לטרלית של הירך במפרק הירך

inferior gemellus

medial border of ischial tuberosity

 

nerve to quadratus femoris

רוטציה לטרלית של הירך במפרק הירך

quadratus femoris

lateral border of ischial tuberosity

quadrate tubrcle of femur (on the intertrochanteric crest)

and inferior gemellus (l4,5,s1)

רוטציה לטרלית של הירך במפרק הירך

 

פלקסורים

lower limb - anterior compartment of  the thigh

femoral artery

 

שם השריר

יציאה

כניסה

עצבוב

פעולה

sartorius

pes anserinus

asis

upper medial surface of shaft of tibia

(עם גרציליס וסמיטנדינוס,

מעט לטרלית להם)

femoral nerve l2,3,4

(anterior division)

פלקסציה, אבדוקציה ורוטציה מדיאלית של הירך ב-hip, פלקסציה ורוטציה מדיאלית  של הרגל בברך

iliacus

עובר מתחת ל-inguinal ligame

iliac fossa (בבטן)

עם הפסואס אל ה- lesser trochanter of femur

femoral nerve l2,3,4

 

פלקסציה של הירך יחסית לטרנק (או

psoas

עובר מתחת ל-inguinal ligame

חוליות t12-l5

עם האיליאקוס אל lesser trochanter of femur

l2,3 from

lumbar plexus

להיפך - כמו קימה מישיבה לעמידה)

pectineus

superior ramus of pubis

upper end of linea aspera of shaft of femur

femoral nerve l2,3,4 and accessory obturator l3,4

פלקסציה ואדוקציה של הירך ב-hip

rectus femoris

quadriceps femoris

straight head-aiis, reflected head-ilium

(מעל האצטבולום)

 

 

אקסטנציה של הרגל בברך, פלקסציה של הירך ב-hip

 

vastus lateralis

quadriceps femoris

upper end and shaft of femur, lateral deep fascial septum

 

 

quadriceps tendon into patella then

 

 

 

femoral nerve

אקסטנציה של הרגל בברך

vastus medialis

quadriceps femoris

upper end and shaft of femur, medial deep fascial septum

via patellar ligament into tubercle of tibia

l2,3,4

אקסטנציה של הרגל בברך, ייצוב הפיקה

vastus intermedius

quadriceps femoris

anterior and lateral shaft of femur

 

 

אקסטנציה של הרגל בברך, מושך את הממב' הסינוביאלית

 

  אדוקטורים

lower limb - medial compartment of  the thigh

profunda femoris (deep femoral) and obturator arteries

 

שם השריר

יציאה

כניסה

עצבוב

פעולה

gracilis

pes anserinus

inferior ramus of pubis, ramus of ischium

upper part of medial surface of shaft of tibia

(עם סרטוריוס וסמיטנדינוס,

מעל הסמיטנדינוס)

obturator nerve l2,3,4

(anterior branch)

אדוקציה של הירך ב-hip, פלקסציה של הרגל בברך

adductor longus

 body of pubis (מדיאלית

ל-pubic tubercle)

 

posterior surface of shaft of femur

obturator nerve l2,3,4

(anterior branch)

אדוקציה של הירך ב-hip, עוזר ברוטציה הלטרלית

adductor brevis

inferior ramus of pubis

(medial lip of linea aspera)

obturator nerve l2,3,4

(anterior branch)

אדוקציה של הירך ב-hip, עוזר ברוטציה הלטרלית

adductor magnus

adductor part and hamstring (extensor) part

inferior ramus of pubis, ramus of ischium, ischial tuberosity

posterior surface of shaft of femur, adductor tubercle of femur

adductor part: obturator nerve l2,3,4 (posterior branch); hamstring part: sciatic nerve l4,5,s1,2,3

אדוקציה של הירך ב-hip, עוזר ברוטציה הלטרלית, ה-hamstring part עושה אקסטנציה של הירך ב-hip

obturator externus

outer surface of obturator membrane, pubic and ischial rami

medial surface of greater trochanter

obturator nerve l2,3,4

(posterior branch)

רוטציה לטרלית של הירך ב-hip

 

 פלקסורים (בברך)

lower limb - posterior compartment of  the thigh

profunda femoris (deep femoral) artery

 

שם השריר

יציאה

כניסה

עצבוב

פעולה

biceps femoris

hamstrings

long head: ischial tuberosity;

short head: linea aspera, lateral supracondylar ridge of shaft of femur

head of fibula

long head:

tibial nerve l4,5,s1,2,3;

short head: common peroneal nerve l4,5,s1,2

פלקסציה ורוטציה לטרלית של הרגל בברך, הראש הארוך עושה גם אקסטנציה של הירך ב-hip

semitendinous

hamstrings

pes anserinus

ischial tuberosity (עם ה- long head of biceps femoris)

upper part of medial surface of shaft of tibia

 (עם גרציליס וסמיטנדינוס,

מתחת לגרציליס)

tibial nerve l4,5,s1,2,3

פלקסציה ורוטציה מדיאלית של הרגל בברך, אקסטנציה של הירך ב-hip

semimembranous

hamstrings

ischial tuberosity (מעל ה- long head of biceps femoris וה-semitendinous)

medial condyle of tibia

tibial nerve l4,5,s1,2,3

פלקסציה ורוטציה מדיאלית של הרגל בברך, אקסטנציה של הירך ב-hip

adductor magnus (hamstring part)

ischial tuberosity (מתחת ל- long head of biceps femoris וה-semitendinous)

adductor tubercle of femur

tibial nerve l4,5,s1,2,3

אקסטנציה של הירך ב-hip

 anterior compartment of the leg - dorsiflexors

anterior tibial artery

deep peroneal nerve

שם השריר

יציאה

כניסה

עצבוב

פעולה

tibialis anterior

lateral surface of shaft of tibia and interosseous membrane

medial cuneiform and base of 1st metatarsal bone

 main branch of deep peroneal nerve

l4,5,s1,2

דורסיפלקסציה  של כף הרגל במפרק הקרסול, אִינברציה של כף הרגל ב-subtalar וב-trans.  tarsal, תומך בקשת הלונגיטיודינלית

extensor digitorum longus

anterior surface of shaft of fibula

extensor expansion of digits 2-5

 main branch of deep peroneal nerve

l4,5,s1,2

דורסיפלקסציה של האצבעות ושל כף הרגל במפרק הקרסול

peroneus tertius (לא בכל האוכלוסיה)

anterior surface of shaft of fibula

base of 5th metatarsal bone

 main branch of deep peroneal nerve

l4,5,s1,2

דורסיפלקסציה של כף הרגל במפרק הקרסול, אֶברציה של כף הרגל ב-subtalar וב-trans. tarsal

extensor hallucis longus  

 

anterior surface of shaft of fibula

base of distal phalanx of great toe

 lateral branch of deep peroneal nerve

l4,5,s1,2

דורסיפלקסציה של הבוהן, דורסיפלקסציה של כף הרגל בקרסול, אִינברציה של כף הרגל ב-subtalar וב-trans.  tarsal

extensor digitorum brevis

(לעיתים יש גם extensor hallucis brevis אשר הולך לבוהן ואז ה-extensor digitorum brevis הולך לאצבעות 2-4 בלבד)

 

calcaneum

ע"י 4 גידים אל ה-proximal phalanx  של הבוהן ולאצבעות 2-4

 lateral branch of deep peroneal nerve

l4,5,s1,2

דורסיפלקסציה של האצבעות

 

 

lateral compartment of the leg - evertors

peroneal artery and branches

superficial peroneal nerve

שם השריר

יציאה

כניסה

עצבוב

פעולה

peroneus longus

lateral surface of shaft of fibula

base of 1st metatarsal and medial cueniform

superficial peroneal nerve l4,5,s1,2

פלנטרפלקסציה של כף הרגל במפרק הקרסול, אֶברציה של כף הרגל ב-subtalar וב-trans. tarsal, תומך בקשת הלונגיטיודינלית וב-trans. arches של כף הרגל

peroneus brevis

lateral surface of shaft of fibula

base of 5th  metatarsal bone

superficial peroneal nerve l4,5,s1,2

פלנטרפלקסציה של כף הרגל במפרק הקרסול, אֶברציה של כף הרגל ב-subtalar וב-trans. tarsal, תומך בקשת הלונגיטיודינלית


 

posterior compartment of the leg - plantarflexors

posterior tibial  artery

tibial nerve

עומק

שם השריר

יציאה

כניסה

עצבוב

פעולה

שטחי

gastrocnemius triceps surae

lateral head from lateral condyle of femur and medial head from above medial comdyle

via calcaneal tendon into posterior surface of calcaneum

tibial nerve l4,5,s1,2,3

פלנטרפלקסציה של כף הרגל בקרסול, פלקסציה של הברך

שטחי

plantaris

lateral supracondylar ridge of femur

posterior surface of calcaneum

tibial nerve l4,5,s1,2,3

פלנטרפלקסציה של כף הרגל בקרסול, פלקסציה של הברך

שטחי

soleus

triceps surae

shafts of  fibula and tibia

via calcaneal tendon into posterior surface of calcaneum

tibial nerve l4,5,s1,2,3

יחד עם הגסטרוקנמיוס והפלנטריס עושה פלנטרפלקסציה חזקה של כף הרגל בקרסול, מספק את רוב הכח בהליכה ובריצה

עמוק

popliteus

lateral surface of lateral condyle of femur

posterior surface of shaft of tibia above soleal line

tibial nerve l4,5,s1,2,3

פלקסציה בברך, פתיחת נעילתהברך ע"י רוטציה מדיאלית של הטיביאה על הפמור והרפיית הליגמנטים של מפרק הברך

עמוק

flexor digitorum longus

posterior surface of shaft of tibia

bases of distal phalanges of digits 2-5

tibial nerve l4,5,s1,2,3

פלנטרפלקסציה של ה-distal phalanges של אצבעות 2-5, פלנטרפלקסציה של כף הרגל בקרסול, תומך בקשתות הלונגיטיודינלית והלטרלית

עמוק

flexor hallucis longus

posterior surface of shaft of fibula

base of distal phalanx of big toe (בוהן)

tibial nerve l4,5,s1,2,3

פלנטרפלקסציה של ה-distal phalangx של הבוהן, פלנטרפלקסציה של כף הרגל בקרסול, תומך בקשת המדיאלית

עמוק

tibialis posterior

posterior surface of shaft of tibia and fibula and interosseous membrane

tuberosity of navicular bone and other neighboring bones

tibial nerve l4,5,s1,2,3

פלנטרפלקסציה  של כף הרגל במפרק הקרסול, אִינברציה של כף הרגל ב-subtalar וב-trans.  tarsal, תומך בקשת המדיאלית

  

  

muscles of the sole of foot

 

שכבה

שם השריר

יציאה

כניסה

עצבוב

פעולה

1st layer

abductor hallucis

medial tuberosity of calcaneum and flexor retinaculum

base of proximal phalanx of big toe

medial plantar nerve s2,3

פלנטרפלקסציה ואבדוקציה של הבוהן, תומך ב-medial longitudinal arch

1st layer

flexor digitorum brevis

medial tuberosity of calcaneum

4 גידים ל- 4 האצבעות הלטרליות, הגידים נכנסים לגבול ה-medial phalanx, ו"מחוררים" ע"י הגידים של ה-flexor digitorum longus

medial plantar nerve s2,3

פלנטרפלקסציה של אצבעות 2-5, תומך ב-medial and lateral longitudinal arch

1st layer

abductor digiti minimi

medial and lateral tuberosities of calcaneum

base of proximal phalanx of 5th toe

 main lateral plantar nerve s2,3

פלקסציה ואבדוקציה של הזרת, תומך ב-lateral longitudinal arch

2nd layer

quadratus plantae (flexor digitorum accessorius)

medial and lateral sides of calcaneum

tendon of flexor digitorum longus

 main lateral plantar nerve s2,3

עוזר ל-flexor digitorum longus בפלנטרפלקסציה של אצבעות 2-5

2nd layer

 4 lubricals

tendon of flexor digitorum longus

dorsal extensor expansion, bases of proximal phalanges of 2-5 toes

1st lumbrical: medial plantar nerve s2,3; reminder: deep  lateral plantar nerve s2,3

 

דורסיפלקסציה של האצבעות ב-interphalangeal joints

2nd layer

flexor digitorum longus tendon

posterior surface of shaft of tibia

bases of distal phalanges of digits 2-5

tibial nerve l4,5,s1,2,3

פלקסציה של ה-distal phalanges של אצבעות 2-5, פלנטרפלקסציה של כף הרגל בקרסול, תומך בקשתות הלונגיטיודינלית והלטרלית

2nd layer

flexor hallucis longus tendon

posterior surface of shaft of fibula

base of distal phalanx of big toe (בוהן)

tibial nerve l4,5,s1,2,3

פלקסציה של ה-distal phalangx של הבוהן, פלנטרפלקסציה של כף הרגל בקרסול, תומך בקשת המדיאלית

3rd layer

flexor hallucis brevis

cuboid, lateral cueniform, tibialis posterior insertion

medial tendon into medial side of base of proximal phalanx of big toe; lateral tendon lateral side of base of proximal phalanx of big toe

medial plantar nerve s2,3

פלנטרפלקסציה של מפרק ה-mtp של הבוהן, תומך בקשת הלונגיטיודדינלית

3rd layer

adductor hallucis

transverse head: bases of 2nd,3rd and 4th metatarsal bones; oblique head: plantar ligaments

lateral side base proximal phalanx of big toe

deep  lateral plantar nerve s2,3

 

פלנטרפלקסציה של מפרק ה-mtp של הבוהן, מחזיק יחד את העצמות המט-טרסליות

3rd layer

flexor digiti minimi

base of 5th matatarsal bone

lateral side base of proximal phalanx of little toe

superficial  lateral plantar nerve s2,3

 

פלנטרפלקסציה של מפרק ה-mtp של הזרת.

4th layer

4 dorsal interossei

 

משני הצדדים:

מעצם 1+2 ל- 2 (לצד המדיאלי)

מעצם 2+3 ל- 2 (לצד הלטרלי)

מעצם 3+4 ל- 3

מעצם 4+5 ל- 4

 

superficial  lateral plantar nerve s2,3  - מרווח 4,

 deep  lateral plantar nerve s2,3 - שאר השרירים

אבְדוקציה של האצבעות, פלנטרפלקסציה של ה-mtp’s ודורסיפלקסציה של ה-interphalangeal joints

4th layer

3 plantar interossei

inferior surface of 3rd,4th and 5th metatarsal bones

medial side of proximal phalanges of digits 3-5

1st and 2nd: deep

lateral plantar nerve s2,3,

3rd: superficial lateral plantar nerve s2,3

אָדוּציה של האצבעות ב-mcp’s ודורסיפלקסציה ב-interphalangeal joints

4th layer

peroneus longus tendon

lateral surface of shaft of fibula

base of 1st metatarsal and medial cueniform

superficial peroneal nerve l4,5,s1,2

פלנטרפלקסציה של כף הרגל במפרק הקרסול, אֶברציה של כף הרגל ב-subtalar וב-trans. tarsal, תומך בקשת הלונגיטיודינלית וב-trans. arches של כף הרגל

4th layer

peroneus brevis tendon

lateral surface of shaft of fibula

base of 5th  metatarsal bone

superficial peroneal nerve l4,5,s1,2

פלנטרפלקסציה של כף הרגל במפרק הקרסול, אֶברציה של כף הרגל ב-subtalar וב-trans. tarsal, תומך בקשת הלונגיטיודינלית

 

 

logo בניית אתרים